2015/1695/OR

2015/1695/OR

Pomoc medyczna dla ofiar trzęsienia ziemi w Nepalu

2015-04-30

Stowarzyszenie Polska Misja Medyczna


Zakończona


Dane podstawowe zbiórki:
Od: 2015-05-04 Do: 2015-11-30
1. Spotkanie SKN MONSUN 5 maja (wtorek), godzina 18:00 - 21:00 (sala 117, 1 piętro, Centrum Biblioteczno-Informacyjne WUM, ul. Żwirki i Wigury 63)2. Warsaw International Medical Congress 7 maja 2015, Centrum Dydaktyczne, Trojdena 2a, Warszawa3. Siedziba Polskiej Misji Medycznej i Medycyny Praktycznej (Cholerzyn 445, 32-060 Liszki)4. Pozostałe spotkania, warsztaty, konferencje, w których będą uczestniczyli wolontariusze PMM (za zgodą organizatorów). Informacje możemy przesyłać na bieżąco.
Zbiórka do oznaczonych logiem Polskiej Misji Medycznej puszek i opisanych z informacją na jaki cel prowadzona jest zbiórka. Wolontariusze kwestujący będą wyposażeni w odpowiednie identyfikatory.
10
Zakup i dystrybucja najpotrzebniejszych materiałów opatrunkowych, pakietów higienicznych, leków i drobnego sprzętu medycznego dla osób poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Nepalu.
Cel w sferze zadań:
ratownictwa i ochrony ludności
pomocy ofiarom katastrof klęsk żywiołowych konfliktów zbrojnych wojen w kraju i za granicą
ochrony i promocji zdrowiaDodatkowe informacje o zbiórce:
-
Dodawanie osoby uprawnionej do reprezentowania
Polska